Toegang OLC

In een notendop
– Hoeveel leerlingen zijn er reeds aan het werk in het Open Leercentrum?
– Mag een leerling binnen in het open leercentrum?

Het Open Leercentrum in onze vestiging in de Olympiadelaan biedt ruimte om te werken aan computers, werktafels of om te lezen in de boekenput. Aangezien het om een grote ruimte gaat, is het soms moeilijk om op te volgen hoeveel leerlingen er reeds aanwezig zijn.
Daarom werd een eenvoudige scanmodule gemaakt waarbij leerlingen hun (voorlopige) leerlingenkaart laten inscannen bij het binnenkomen.
De OLC medewerker kan dan op het scherm zien hoeveel leerlingen er de afgelopen 50 minuten of 2 uur zijn binnengekomen. Op die manier kan hij volgen of er nog plaats is of niet.

Tevens is het mogelijk om leerlingen voor een bepaalde periode te weigeren in het OLC wegens wangedrag. Dat wordt in het systeem genoteerd zodat ook de andere OLC medewerkers altijd op de hoogte zijn.

 

Post a Comment