Functiebeschrijvingen

In een notendop
– Functiebeschrijvingen genereren voor elk personeelslid door middel van selecties.
– Opvolgen wanneer er gesprekken hebben plaatsgevonden.
– Per (beleids) ondersteunende opdracht zien welke personeelsleden hiervoor zorgen

Elk personeelslid moet een gepersonaliseerde functiebeschrijving krijgen. Daarvoor werd een module in de interne website gemaakt die door middel van vinkjes en selectievakken deze documenten als PDF aanmaakt.

In het systeem kan ook worden bijgehouden wanneer er gesprekken hebben plaatsgevonden.

Er wordt gewerkt met een vast deel en een variabel deel dat jaarlijst kan worden aangepast.

Post a Comment