Boekhouding projectreizen

In een notendop

  • Welke reizen worden er dit jaar georganiseerd?
  • Wie begeleidt er, wie gaat er nog mee?
  • Wat is de prijs?
  • Wie heeft reeds betaald, wie moet er nog betalen?
  • Is er tussenkomst van het sociale fonds van de school?
  • Totaalafrekeningen
  • Importeer CODA-bestanden

Elk jaar worden er heel wat schoolreizen georganiseerd. Voor de financiële dienst was en is het een hele klus om op te volgen wie er meegaat, hoeveel er moet betaald worden, wie reeds betaald heeft, wie spaart voor een reis, … Door middel van deze applicatie wordt deze taak veel lichter.

In het programma kan je projecten aanmaken. Je kan aanduiden welke leraren en leerlingen meegaan (die leraren en leerlingen worden via de synchronisatie automatisch toegevoegd) maar ook welke ‘derden’ (personen die niets met de school te maken hebben).
Per project kan je opgeven hoeveel elke deelnamer moet betalen. Dat kan voor iedereen hetzelfde zijn maar het kan ook per persoon worden ingevuld.

Per project kan je ook algemene kosten en opbrengsten opvolgen. Kosten die voor alle deelnemers werden gemaakt. Je kan ook per persoon andere kosten invullen.

Het programma kan CODA bankbestanden inlezen. Op basis van die bestanden kan je de verrichtingen op bepaalde bankrekeningen inlezen. Die verrichtingen kan je dan linken aan een persoon, aan een project of aan een persoon in een project.
Op die manier kan je een individuele storting van een leerling registeren maar ook een actie die de hele klas heeft georganiseerd.

In de aanloop naar een project kan je snel opvolgen wie nog iets moet betalen. Ook leraren die verantwoordelijk zijn voor een project, kunnen de spaarfiches opvragen.

Na afloop van een project, worden alle kosten en opbrengsten genoteerd in het programma. op die manier wordt persoon uitgerekend hoeveel nog betaald moet worden of hoeveel moet terugbetaald worden.

Post a Comment