Partituren

Als organist van de Antwerpse Kristus Koningkerk (www.kristus-koning.org) begeleid ik elke zondag de vieringen. Regelmatig komt het voor dat ik liederen moet spelen die moeilijk te vinden zijn of waarvan enkel een moeilijk leesbare partituur van beschikbaar is. Als de tijd het toelaat, typ ik deze partituren uit in Sibelius zodat ze wat makkelijker leesbaar zijn.

Op deze pagina stel ik enkele partituren ter beschikking.

Daar waar liefde heerst
Dank zij Jou
De Heer zegene u
De steppe zal bloeien
Gegroet jij die hier komt om licht
Heilig heilig Philippeth
Ik bid voor jou
Ik bied U dit brood
Jezus is de goede herder
Laat ons met elkander
Licht Van Christus
Magnificat – Mijn hart zingt voor de Heer
Nader bij U
Rorate Caeli
Sjaloom
Stap voor stap
Stil maar wacht maar
Tot zevenmaal zeventig maal
Wat een fijne dag hela hola
Wij zijn hier samen als goede vrienden
Wij zijn samen onderweg

Post a Comment